opravy a pravidelný servis plynových spotrebičov

Opravy a servis plynových spotrebičov Záručný a pozáručný servis Poradenstvo a realizácie Plyn Solárne systémy Voda Kúrenie Vodovody Kanalizácie Plynoinštalácie Plynové kotolne Ústredné kúrenie Podlahové kúrenie Solárne panely Profil firmy Osvedčenia Dokumentácia Kontakt Spoločnosť THERMGAS s.r.o. vznikla v roku 2011 a dodnes je čisto slovenskou spoločnosťou so slovenským majiteľom. THERMGAS s.r.o. je obchodno – montážno – servisnou spoločnosťou orientovanou na stavebnú výrobu so zameraním hlavne na dodávku a montáž zdravotechniky, ústredného vykurovania  aplynovodov. V súčastnosti spoločnosť zamestnáva 6 zamestnancov a približne 25 živnostníkov  svlastnými výrobnými a skladovými priestormi. Ďalej spoločnosť spolupracuje so štyrmi spoločnosťami na spoločných projektoch. V roku 2015 sa začala naša spoločnosť zaoberať vzduchotechnikou a chladiarenskými zariadeniami.
PREDMET ČINNOSTI FIRMY A) stavebné práce s úzkou špecializáciou na nasledovné činnosti: – vodoinštalatérske a kurenárske práce – zváračské a paličské práce – vybudovanie plynovodov a plynoinštalácií – montáž plynových kotolní v rozsahu do 500 kW a nad 500 kW – spracovanie revízií pre vyhradené technické zariadenia plynové a tlakové – montáž vzduchotechniky a chladiarenských zariadení B) z obchodnej činnosti naša firma ďalej ponúka: – kúpa a predaj materiálu z oblasti zdravotechniky, ústredného vykurovania a plynoinštalácií – kúpa a predaj materiálu z oblasti vzduchotechniky a chladiarenských zariadení – preprava materiálu autami do 3,5 t C) z inžinierskej činnosti naša firma ponúka: – projekčná a technická výpomoc pri budovaní inžinierskych sietí – likvidácia a odvoz starých technologických zariadení (VZT jednotky, kotolne a systémy ústredného vykurovania) K uvedeným činnostiam má firma nasledujúce oprávnenia a osvedčenia (viď. www.thermgas.eu): – Doklad o overení odborných vedomostí – Inšpekčná správa – Oprávnenie na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky – plynové zariadenia – Osvedčenie na opravy – plynové zariadenia – Potvrdenia o absolvovaní kvalifikačnej odbornej prípravy osôb na opravu vyhradených technických zariadení tlakových – Protokol a vykonaní pravidelného servisu automatu na zváranie PE-HD – Zváračské certifikáty TECHNICKÉ ZÁZEMIE A KAPACITA FIRMY Technické zázemie: – oddelenie obchodné – oddelenie vyhodnotenia a prípravy stavieb (kontroly stavieb a vybavovanie reklamácií) – oddelenie realizácie stavieb – oddelenie ekonomické Výrobné zázemie: – tvoria tri základné pracovné skupiny, ktoré sú špecializované na jednotlivé druhy činností: • Zdravotechnika (2 zamestnanci + 10 živnostníci) • Ústredné vykurovanie (2 zamestnanci + 15 živnostníci) • Zváračské a paličské práce (2 zamestnanci) – jednotlivé skupiny sú kompletne vybavené strojovým a technickým zariadením.
Referencie